Puedes hacer reserva ingresando 50€ en la cuenta ES44 2100 4685 6001 0025 4401 y envia mail confirmando el ingreso. Antes de comenzar el curso puedes hacer el ingreso de los 390€ restantes. Si haces la reserva antes del 15 de Setiembre tienes un descuento de 50€ y puedes hacer el ingreso. de 340€

La base de la práctica será los pranayama clásicos, algunos de Kundalini, y también un nuevo enfoque de la respiración de Rebirthing.

YOGA CLÁSICO

 • Nadi Sodhana y Anuloma Viloma (Pranayama digital)
 • Viloma
 • Ujjayi
 • Kumbhaka
 • Samavritti (Pranayama Quadrado) y Visamavritti (Rectangular) Pranayama Triangular
 • Bandhas o cierres – Mulabhanda – Jalandara Bhanda – Uddiyana Bhanda
 • Kapalabhatti – Bastrika
 • Anuloma – Pratiloma
 • Surya Bedhana – Chandra Bedhana

KUNDALINI

 • Respiración de fuego
 • RESPIRACIÓN LENTA: 6 Respiraciones por minuto ( Exhalo en 5″ – Inhalo en 5″)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 4 x 1′ (Exhalo en 7,5″ – Inhalo en 7’5)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 3 x 1′ (Exhalo en 10″ – Inhalo en 10″)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 2 x 1′ (Ex. 15″ – Inh 15″)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 1 x 40″ (Ex 20″ – Inh 20″)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 1 x 50″ (Exh 25″ – Inh 25″)
 • RESPIRACIÓN LENTA: 1 x 1′ (Exhalo en 30″ – inhalo en 30″)
 • Respiración Segmentada
 • en 2 segmentos para estimular la Pituitaria.
 • en 3 segmentos para la Salud, la Energía, y la Radiancia.
 • en 4 segmentos para el Rejuvenecimiento.
 • en 4 segmentos para desarrollar la Intuïción.
 • en 8 segmentos para la Energía y la Liberación del Estrés.
 • en 10 segmentos para experimentar el mundo del más allá.
 • en 16 segmentos para reconstruir la salud.

L’Art de Respirar

La respiració és l’activitat més important i més comú a tots els sers humans i animals.

Els sers humans tenim la capacitat de respirar conscientment. Aquesta és la clau!

En el yoga, la meditació, el cant, els instruments de vent, en altres tècniques de creixement personal, el treball amb la respiració és primordial i fa que hi hàgi uns resultats més interessants.

Dins del yoga tenim la part del pranayama que és com omplir-nos d’energia a través de la respiració. En el pranayama s’ensenya que la energia de la respiració va cap on jo m’enfoco mentalment, pot ser un enfoc físic  o pot ser un enfoc mental. En qualsevol cas allà on jo hi poso energia, allò creix.

Per això és important de treballar i conèixer i practicar diferents tècniques de respiració per tal de millorar la capacitat d’omplir-me d’energia a través de la inhalació, o augmentar la meva pau interna a través de la exhalació, i potenciar els efectes de la inhalació amb la retenció de pulmons plens i els de la exhalació amb la retenció de pulmons buits.

El Rebirthing és una tècnica de autosanació a través de la respiració, i funciona perque el treball que es fa, acostuma a ser fent sessions de respiració conscient al voltant d’una hora. O sigui, que estem practicant un pranayama durant una hora. I aixó sabem que té un resultat segur, tal com aprenem amb les tècniques de pranayama.

RESPIRAR ÉS VIURE, RESPIRAR CONSCIENTMENT ÉS VIURE AMB CONSCIÈNCIA.

L’ART DE RESPIRAR ÉS L’ART DE VIURE!

En el yoga clàssic veiem que la major part d’exercicis de respiració (Pranayama), són respirant pel nas, tan la inhalació com la exhalació, i la major part són lents. Això és una bona pista: en general tindrem més bons resultats fent la respiració lenta i profunda i totalment pel nas. Però també hi ha exercicis respirant ràpid i no profund, i respirant per la boca.

La clau principal és fer la RESPIRACIÓ CONSCIENT!!!

Pots fer-la pel nas o la boca, o combinar nas boca, o boca nas, pots fer-la lenta o ràpida, pots inhalar ràpid i exhalar lent, pota inhalar lent i exhalar ràpid. Totes les combinacions tenen els seus beneficis perquè estem fent RESPIRACIÓ CONSCIENT.

En el yoga clàssic els diferents pranayamas són per omplir-nos d’energía i de Pau. En el Kundalini molts exercicis són amb una finalitat o benefici concret, per exemple, Respiració segmentada en 2 segments per estimular la pituitaria, Respiració en 4 segments per a rejuvenir, respiració en 8 segments per a l’energía i l’alliberament del estrés, respiració en 16 segments per a reconstruir la salud.

Un dels Pranayama molt interessant és el Pranayama Quadrat (Samavritti), on cada un dels costats del quadrat és 1- exhalo lentament contant fins a 4, 2- retinc amb pulmons buits fins a 4, 3- inhalo fins a 4 i 4- retinc amb pulmons plens fins a 4. Com més gran el quadrat més beneficis.

Al fer retencions podem afegir la pràctica de les bhandes: Mulabhanda, tensant els esfínters anals i la zona del periné que es practica tant amb pulmons buits com amb pulmons plens, Uddiyana bhanda, exercisi de falsa inhalació que es practica amb pulmons buits, i Jalandhara bhanda portant la barbeta cap el pit que es practica amb els pulmons plens. Afegint les bhandes els beneficis es multipliquen.

Un dels pranayamas més beneficios és l’anuloma viloma on respirem alternativament pels orificis nasals: exhalo-inhalo pel orifici esquerra, exhalo-inhalo pel dret.

Tots els exercicis de respiració conscient son com fer meditació.

La respiració en el REBIRTHING és respiració conscient connectada. Al ser conscient ens omplim d’energía i al ser connectada ens ajuda a sanar el trauma de la primera respiració provocada pel tall prematur del cordó umbilical.

Exercici: 20 respiracions connectades: inhalo-exhalo lleuger 4 vegades, la 5a lenta i profunda, aquestes 5 respiracions les fas 4 vegades i seran les 20 r.c.c. les pots fer pel nas, o per la boca, més lent o més ràpid. Només que en facis 20 i siguin conscients i connectades.

Un exercici per veure molt clar els beneficis de la respiració:

Primer buides els pulmons i mires quants segons pots aguantar amb els pulmons buits, generalment entre 10 i 20 segons. Després fas el següent exercici: inhales amb força i ràpid en 2 segments (pel nas o per la boca), exhales en 1 segment (pel nas o per la boca) cada segment pot durar 1 segon. Continues amb aquest patró respiratori durant 1 o 2 o 3 minuts. Per acabar exhales al màxim i contes quants segons pots aguantar amb pulmons buits. Veuràs que pots aguantar més o menys el doble que abans de fer l’exercici.

I recorda la clau és la RESPIRACIÓ CONSCIENT. Experimenta, juga amb la respiració conscient, busca excuses per respirar conscient: canta, toca la flauta, fes yoga, camina amb la respiració conscient…..


En la formació treballarem tan amb els pranayama del yoga clàssic com amb exercicis de pranayama de kundalini. Conéixerem com funciona la respiració i els beneficis de cada una de les parts de la respiració.

Anirem aprofundint cada un dels pranayama i tindrem la feina de practicar cada dia, a casa, per trobar de veritat els beneficis de la respiració conscient.

Un diumenge matí de 9 a 14h cada mes.